skip to Main Content

Opeisbaarheid van BTW, advocaten België

Opeisbaarheid van BTW, advocaten België

De ‘definitieve’ regeling is alleen relevant voor voorschotfacturen. Een ‘voorschotfactuur’ is “een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, behalve de datum van opeisbaarheid van de BTW (zie toleranties met betrekking tot de voorschotfactuur) en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen”. Voor de facturen die een belastbaar feit (levering of voltooiing van een dienst) vaststellen, en dus nadien worden uitgereikt, gelden de normale regels.

Om te voorkomen dat de afnemer de BTW ‘te vroeg’ recupereert, moet de voorschotfactuur wel een bijzondere vermelding bevatten “Toepassing wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot”!

 

Hier de volledige Beslissing: FOD Beslissing BTW nr. E.T. 126.003, 7 oktober 2014

Back To Top