skip to Main Content

Toch verlenging opeisbaarheid van btw advocaten!

Toch verlenging opeisbaarheid van btw advocaten!

In oktober publiceerde de fiscus de nieuwe regels voor het uitreiken en rapporteren van voorschotfacturen. Volgens deze beslissing wordt per 1 januari 2015 de overgangsregeling voor de jaren 2013-2014 ingetrokken en moeten ondernemingen vanaf dan de nieuwe regels toepassen.

De korte tijdspanne voor de implementatie van deze nieuwe regeling in boekhoudsoftware, verlengt de fiscus nu toch voormelde overgangsregeling op vraag van de sector van ontwikkelaars van boekhoudsoftware. Tot 30 juni 2015 zal de fiscus soepel optreden ten aanzien van btw-plichtigen die hun computersystemen nog niet aan de nieuwe regels hebben kunnen aanpassen.

 

Hier de volledige Beslissing: FOD Beslissing BTW nr. E.T. 127.191 van 25 november 2014

Back To Top